Đã Đóng

Boxbilling domain registar

I have API and API documentation from [url removed, login to view] and I need new registar for boxbilling with functions:

- Domain create (registration)

- domain renew

- Whois privacy create

- Whois privacy renew

Details for domain create (registration):

-Create domain

- Retrive domain

- List domain

- lock domain

- Unlock domain

- Update nameservers

- update contact

I will pay maximum 50% in advance

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: boxbilling domain, boxbilling domain registration, whois api boxbilling, domain name registration, name for domain, domain whois, domain registration, domain api, update nameservers, software lock, api whois, lock unlock, unlock api, domain name registration api php, domain software, domain name list, php whois api, whois domain, api documentation software, create whois php, unlock php api documentation, architecture pay, whois api, software update api, php api domain registration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Croatia

ID dự án: #1687127

3 freelancer đang chào giá trung bình $183 cho công việc này

zeke

Available to start immediately and finish during today. Best Regards, Zeke

$200 USD trong 1 ngày
(141 Nhận xét)
6.8
gopalvora

ready to start Thanks

$250 USD trong 12 ngày
(133 Nhận xét)
6.7
Gz2XL4wR8

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0