Đang Thực Hiện

Capture video frames and upload to server - DSP

This project have to capture a frame from a video camera, compress it to JPEG and sent it to a web server. I have to use the platform Blackfin 537. I'm using a panasonic camera that film in UYVY 422 format (PAL). the web server i like to be goAhead.

Kỹ năng: Phần mềm cài sẵn, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: capture video frame dsp, video platform, video camera, upload to server, film camera, capture, capture c, blackfin, php upload server, server sent php, capture video frame using, web capture, upload film, compress upload, architecture camera web server, camera web server, jpeg compress, web php capture, camera software architecture, camera architecture, capture frame video using, php video frame capture, camera software, costin1989, video camera using

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Valea Doftanei, Romania

Mã Dự Án: #1624495

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Rashyed

I am ready to do this project. please check pm.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
arshabhagarwal

I understand your project. Please award me the project ASAP.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0