Đã Đóng

Convert C++ code to Matlab code

I want to convert C++ code to Matlab code ..

i'll attach the C++ code and then just convert it into Matlab coding ...(not answer , need code )

My output 'll be FIG 1 in page 21 of the PDF file ....

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: convert code matlab, convert matlab, convert matlab code, matlab architecture, matlab], matlab, matlab c#, matlab + it, convert software, convert c#, convert c# to c++, convert c to c, c++ code, c# architecture, c code, coding matlab, matlab code code, convert output, 2012 convert, code convert matlab, code matlab convert, matlab code convert php code, pdf file code, convert 2012, php matlab

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Korea, Republic of

ID dự án: #1683705

2 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

michaelzhang80

I have related research experience and am familiar with both C++ and Matlab so I'm the right person for this task.

$800 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
LdsFH480L

Custom Software Development - [Removed by Freelancer.com Admin]

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0