Đã Đóng

Convert C++ code to Matlab code

I want to convert C++ code to Matlab code ..

i'll attach the C++ code and then just convert it into Matlab coding ...(not answer , need code )

My output 'll be FIG 1 in page 21 of the PDF file ....

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: convert code matlab, convert matlab, convert matlab code, matlab architecture, matlab, convert software, c code, coding matlab, convert output, 2012 convert, code convert matlab, code matlab convert, pdf file code, convert 2012, php matlab, code convert file matlab, matlab php, convert code file matlab, convert matlab software, code pdf file, php code convert, php pdf attach, attach file php, convert matlab file, convert file code

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Korea, Republic of

Mã Dự Án: #1683705

2 freelancer đang chào giá trung bình $525 cho công việc này

michaelzhang80

I have related research experience and am familiar with both C++ and Matlab so I'm the right person for this task.

$800 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
LdsFH480L

Custom Software Development - [Removed by Freelancer.com Admin]

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0