Đang Thực Hiện

Customize Sugar CRM indicators and reports

4 Sugar CRM indicators must be customized to display information in order to information levels. Tables and reports must be modified and created to display clear informationto CRM managers.

Please check document attached

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, SugarCRM

Xem nhiều hơn: sugar, sugar crm, Indicators, CRM PHP, crm order, indicators display, modified document, sugar customize, php crm software, customize crm, crm reports, sugar reports crm, sugar crm reports, crm sugar data conversion, crm sugar gmail, sugar crm customize, php crm, php invoice crm sugar, crm sugar, crm sugar con windows mobile, crm sugar crm vtiger asterisk, postgres crm sugar, customize sugar crm, reports crm, crm sugar billing

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Bogota, Colombia

ID dự án: #1625553

4 freelancer đang chào giá trung bình $625 cho công việc này

seekdeveloper

Hi, Kindly check PMB

$750 USD trong 10 ngày
(35 Nhận xét)
6.4
sukum

Please check PMB.

$650 USD trong 14 ngày
(32 Nhận xét)
6.2
mikedrfgh

PLEASE SEE PMB

$350 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
E2ItXHi35

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0