Đã hoàn thành

database migration, design and implementation - Huge data

Được trao cho:

larsjedinski

I'm German, living in Thailand.

$100 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

sscreations

Hi Sir, I can do your work perfectly. I can assure you that I can deliver within timely manner, lets discuss on PMB

$200 USD trong 4 ngày
(37 Nhận xét)
6.0
farrukhp

hi i can migrate the data. kindly see my reviews as reference. thanks. farruh

$150 USD trong 2 ngày
(31 Nhận xét)
4.9