Đã hoàn thành

develop mass embeddeder

the Mass Video Embedder Plugin of AdultVideoScript 2.2 is already installed, i wish there could add a video site:[url removed, login to view] and [url removed, login to view]

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: adultvideoscript, plugin develop, develop plugin, fc2 video, video fc2, video fc2 com, www video fc2 com, mass video embedder, add develop, youtube mass embedder plugin, mass video, embedder plugin, www adultvideoscript com, video embedder, mass embedder, develop video site, adultvideoscript mass, adultvideoscript com, php video embedder, develop video, mass software, job site video, develop flash video players, develop site ebay price, gay dating site video

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) taipai, Taiwan

ID dự án: #1650204

Được trao cho:

zeke

I have lots of experience with similar projects, take a look at this recently finished project as an example: http://www.freelancer.com/projects/1613053.html

$150 USD trong 1 ngày
(154 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

roborto

PLEASE SEE PM

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0