Đang Thực Hiện

As discussed phase 2

As discussed phase 2 of first project on the going. Adjustments + new features (simple features).

As discussed phase 2 of first project on the going. Adjustments + new features (simple features).

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: phase, simple php mysql project, simple java programs project, simple school java project, simple aspnet database project, buy simple animation 3dsmax8 project, simple petrol pump project, simple flash animation project, simple layout development project, simple java chat project, simple medical shop project, discussed

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) São Paulo, Brazil

ID dự án: #4545861

1 freelancer đang chào giá trung bình $206 cho công việc này

Properbouncetech

As discussed.

$206 USD trong 4 ngày
(42 Nhận xét)
7.0