Đã Đóng

easyapache for webmin

I need to get the easyapache application from CPANEL running on webmin, as well as email applications, an automatated way to install ffmpeg etc.

I also need a quick class on using webmin for simple and more complex tasks

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: easyapache webmin, webmin easyapache, ffmpeg php class, cpanel webmin, ffmpeg php cpanel, easyapache, webmin php, install webmin, ffmpeg php php cpanel, cpanel install ffmpeg, ffmpeg software, email cpanel php, ffmpeg using, php email class, simple software applications, install ffmpeg php, php ffmpeg class, php cpanel class, ffmpeg class, application ffmpeg, class ffmpeg, php using ffmpeg php, install ffmpeg cpanel, webmin install php, using ffmpeg

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Alvin, United States

ID dự án: #1620003

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

vifhrtdn

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0