Đã Hủy

Embedded Audio Player and Video Player

Need to implement an audio player (multiple mp3s) and video files (2 - 4 quicktime movies) on website. Need for it to work on new and old browsers as well as iPhones etc.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: audio software, audio work, quicktime video website, audio player php website, flaviol, player software, video files, quicktime player php, php audio, need video player website, need website audio video, embedded php audio player, embedded audio player, embedded video, php quicktime player, audio player website, video player php, php audio player, iphones, embedded software php, multiple video php, embedded player mp3 website, audio video player, download embedded player video, php video player

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Brooklyn, United States

Mã Dự Án: #1006114

2 freelancer đang chào giá trung bình $126 cho công việc này

muhammadghasan

hi, please check your PMB, thanks

$100 USD trong 2 ngày
(24 Đánh Giá)
5.2
Shekhawet

lets do it

$151.1 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0