Đã Đóng

Embedding ClipBucket videos externally in joomla & vbulletin

Hi;

I have a video sharing site which is using the Clip Bucket video sharing scrip in php. I need to be able to embed its videos in another domain which uses both joomla and vbulletin.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: embed clipbucket vbulletin, vbulletin embedding clipbucket, embed clipbucket video vbulletin, joomla clipbucket, clip bucket joomla, clipbucket embed vbulletin, clipbucket vbulletin, able videos, joomla amp, videos embed, videos video software, videos software, php embed videos, php video sharing site, video sharing site php, joomla videos, embed joomla video, software videos, embed videos, videos sharing, domain software, video embedding site, video scrip, site vbulletin, site clip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1062261

2 freelancer đang chào giá trung bình $195 cho công việc này

ISEL

Please check PMB for details. Thanks.

$200 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
4.5
morvarid

fast and complete

$190 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0