Đã Trao

An expert in Biometric systems needed

Hi all freelancers,

i need someone who have the experience in these fields:

1- image processing.

2-Biometric systems.

i have a project related to biometric recognition , my work in Matlab programming , the details will be on private.

please don't bid if you don't have the experience in all the above fields .

Kỹ năng: Lập trình C++, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: systems programming, php systems, matlab programming freelancers, matlab architecture, freelancers project software, expert freelancers, freelancers architecture, architecture freelancers, systems, expert systems, image recognition processing, project matlab image, expert programming, php matlab, matlab php, image matlab processing, matlab biometric systems, php image recognition, project matlab recognition, software expert experience, need matlab expert, recognition matlab, matlab recognition, matlab processing, image processing expert

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) shenyang, China

Mã Dự Án: #1663866

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Es8D7Vp9A

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0