Đã hoàn thành

Extract some data from website

Hi need a php script that extract all Italian Hotel from [url removed, login to view] and save all data in a .csv file

The composition of the csv

"Hotel name";"region";"city";"main image";"stars","complete address";"short description";"Servizi generali";"Altri servizi";"internet";"Parcheggio";"Arrivo";"Partenza";"Animali";"img1";"img2";"img3";

I attach an example

Kĩ năng: MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: hotel script, Hotel booking software , Extract, data extract from website, composition, php save data file, website image extract, php extract script, extract image website, short city description example, image data php, save data file, extract php, image extract, php script hotel, need extract website, extract image script, save data website, extract address data website, hotel script php, booking software script php, extract name, extract data internet, city hotel short description, csv file city

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Castenaso, Italy

ID dự án: #1681985

Được trao cho:

hohuyhoang

Hi,please check PMB. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

piaoxin

Hi, bonzer1. I can do it. Please check PM.

$50 USD trong 0 ngày
(23 Nhận xét)
5.2