Đã hoàn thành

Facebook Like and Twitter Tweet Button to Photo Gallery

Được trao cho:

maxpaine

Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sameg

plz check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
3.9
pureorganic

I solved this problem before. I can add like button and tweet this button for every picture on your site.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
JunkyJames

I can do this! :)

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
techromium

This can be easily done allow us to work in your project. Check your mail

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0