Đã Hủy

finish PHP/MSQL project

PHP/MSQL business scheduling and tracking project approximately 75% complete, need proficient PHP MySQL technician/code writer to finish project, will need to be able to integrate into quickbooks using Intuit SDK.

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: technician scheduling, php writer software, quickbooks sdk, Project Scheduling , msql, intuit, integrate sdk, php integrate quickbooks, sdk tracking, complete finish project, quickbooks sdk project, quickbooks integrate, mysql scheduling, php complete project, php sdk, quickbooks project, quickbooks sdk software, architecture writer, writer architecture, finish software

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Boynton Beach, United States

ID dự án: #3639783

21 freelancer đang chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

athenaesolutions

See private message.

$14.56 USD / giờ
(72 Nhận xét)
7.9
pr0digysl

See private message.

$18.2 USD / giờ
(172 Nhận xét)
6.8
AcuityInfotech

See private message.

$14.56 USD / giờ
(42 Nhận xét)
6.9
thinkitsoftware

See private message.

$18.2 USD / giờ
(113 Nhận xét)
6.6
gisterpages

See private message.

$10.01 USD / giờ
(66 Nhận xét)
6.1
bouket

See private message.

$10.01 USD / giờ
(82 Nhận xét)
5.4
axecoder

See private message.

$12.74 USD / giờ
(40 Nhận xét)
5.1
jparimal

See private message.

$12.74 USD / giờ
(16 Nhận xét)
4.7
farhadaslam

See private message.

$15.47 USD / giờ
(11 Nhận xét)
4.0
gatiworks

See private message.

$12.74 USD / giờ
(35 Nhận xét)
4.1
dexoc

See private message.

$15.47 USD / giờ
(6 Nhận xét)
4.4
airlaw

See private message.

$18.2 USD / giờ
(16 Nhận xét)
3.2
lakhavw

See private message.

$18.2 USD / giờ
(7 Nhận xét)
2.9
rikishei

See private message.

$12.74 USD / giờ
(3 Nhận xét)
2.4
ahashmisl

See private message.

$12 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.2
samo1010

See private message.

$12.74 USD / giờ
(3 Nhận xét)
2.1
idea4solutions

See private message.

$12.74 USD / giờ
(2 Nhận xét)
0.5
laerciovw

See private message.

$10 USD / giờ
(2 Nhận xét)
0.3
prakashsoftware

See private message.

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
mjawaid

See private message.

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0