Đã Hủy

[FIX] Opencart bug - [url removed, login to view] ERROR

I have need of an urgent fix to an Opencart store.

I get the following error:

Parse error: syntax error, unexpected T_ELSEIF in /home/anticari/public_html/vqmod/vqcache/[url removed, login to view] on line 72

It's an url alias problem and i need a very fast response as I am dealing with a live site.

Thank you!

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: opencart, opencart php, url fix, opencart syntax error, error bug, opencart vqmod php, bug problem, fix line, opencart site url, need opencart, opencart url, php opencart software, opencart fix seo, software url live, fast opencart site, fix error seo, fix php syntax, problem opencart, syntax seo, syntax error opencart, url seo opencart, home architecture, urgent bug, url live, opencart fix

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bucharest, Romania

Mã Dự Án: #1614243

1 freelancer đang chào giá trung bình €6 cho công việc này

gslogics123

Respected Sir OPEN CART EXpert here. Please check the message box Regards Ashwin

€6 EUR / giờ
(179 Đánh Giá)
7.1