Đang Thực Hiện

Fix some wordpress plugins

Hello i need some plugins to be fixed on my wordpress site. Should be about 2 till 2.5 hours of work for which i will pay 45 euro's (fixed)

5 points:

1. Fix single post navigation: [url removed, login to view]

2. Configure db cache: [url removed, login to view]

3. Configure W3 Cache: [url removed, login to view]

4. Fix the bulk upload: [url removed, login to view]

5. Install CW image optimizer properly: [url removed, login to view]

That's it! Let me know if you can do this for me...

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: wordpress plugins software, wordpress optimizer, w3 total cache, fix wp, CW, need wordpress site fixed, pay fix, plugins php, wordpress single, total euro, wordpress uploader, wordpress post navigation, fixed wordpress, upload wordpress site, install configure wordpress, wordpress image uploader, pay upload wordpress, fix navigation php, euro 2012, fix navigation wordpress, install plugins, configure plugins, php fix navigation, wordpress pay post, bulk wordpress install

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Zuiderwal 33, Germany

ID dự án: #1639721

2 freelancer đang chào giá trung bình €43 cho công việc này

jerrypro

Check PMB.

€45 EUR trong 1 ngày
(219 Nhận xét)
6.4
sector31

Hello I am interest from your job i am ready to start work cek my PMB

€40 EUR trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.8