Đang Thực Hiện

Forex Robot

Được trao cho:

ProCodeCorp

Hello, I posted PM. Regards

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

Frankie4Fingers

Check PM, please.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
petryalta

I have great experience in development MQL4

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0