Đã Đóng

Get List of iphone\ipad applications and their developers

I need the list of the applications for iphones\ipad and the developers email addresses.

I want to send a mail to all iphone\ipad developers\companies about a new product.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: software developers companies, php software developers, list of php developers, iphone software developers, iphone applications developers, get software developers, developers iphone, applications of php, applications developers, product developers, developers software, Software Developers, mail list, list of , iphone/ipad, iphone ipad, i want php developers, i need software developers, get developers, applications, iphone product, list companies email, iphone ipad iphone, software ipad, email iphone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ramat gan, Israel

Mã Dự Án: #1013142

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

waema

I can deliver ASAP. Please check inbox.

$150 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
6.2