Đã Đóng

Google Chrome Extension

Hi Freelancers,

I need an experienced Google Chrome Extensions developer to create something similar to;

[url removed, login to view]

Please only bid if you can deliver and you have created chrome extensions in the past.

You need to deliver within 2 days.

Thanks

Kỹ năng: Lập trình C++, Google Chrome, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: google extensions, software developer freelancers, freelancers google, developer google chrome, developer extension, developer chrome, chrome developer extensions, google freelancers, freelancers architecture, architecture freelancers, google extension, google chrome extension, extension chrome, chrome extensions, extension google chrome, need chrome extension, google extension developer, need google chrome, google developer extension, create chrome extension, extension developer, create php extension, chrome software, chrome google, chrome developer

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #4548667

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

tuanlm101

Hello, I would like to help. Kindly check my message please. Thank you, Tuan Le.

$120 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6
XLWsGVubSfPJ

We are freelance software developers. If you contact us, we can give a quote for your project and we can discuss the details further. w w w . so l ve r . i o

$55 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0