Đã Đóng

how to make an avi video popup an html code or open a webpag

I am looking for someone who can make an avi file once played to popup an html code or open a specific webpage.

To give more detail. Once the movie file .avi is downloaded and played it needs to popup or open the html code or auto open a specific webpage.

Please contact me if you can make this happen.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: avi popup, html open avi popup, popup avi video html, i how, how code, html popup video code, html code video popup, popup video code, avi, popup php, php html code, movie video, code video, video html, open software, html code file, popup html code, auto html, html software, html popup, html video, open popup, auto code, software html, popup avi

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Glendale, United States

Mã Dự Án: #1008876

3 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

phpsqlcoder

Kindly check PMB.

$50 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.5
steave12

Hi, Let me do it.

$40 USD trong 1 ngày
(8 Đánh Giá)
4.1
Speeeeeeeeeed

I can do it quick, please check PM.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
srijanapokharel

Please check your PM.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0