Đã Đóng

htaccess(apache file) convert to litehttp

Hy i`m looking for somebody who could convert apache`s rewriting command`s file to litehttp server understandable commands

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: convert to, convert software, htaccess apache, apache server 2012, rewriting php, 2012 convert, convert 2012, apache htaccess, php convert file, htaccess file php, software convert, wildcard apache htaccess file, convert php software, php commands, software convert php, convert file php, rewriting htaccess, commands php, convert file flash, convert file pdf joomla, convert file html, convert file mysql

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Michelstown, Ireland

Mã Dự Án: #1655826

4 freelancer đang chào giá trung bình $163 cho công việc này

frijhur

PLEASE SEE PM

$160 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cesar1

Easy job, please choose me.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
adsen4me

Hi, We are highly experienced developers with similar development expertise. We assure you work will be done according to your requirement with best quality. Thanks

$213 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
K13gFbGQ7

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0