Đang Thực Hiện

Install Interspire Email Manager on 2 servers

We need interspire email manager installed on 2 servers. We will pick the winning bid within 12 hours and need the winner we choose to install within 24 hours after.

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: servers, interspire, bid manager, winner pick, install 2012, email manager, email interspire, install email, seamd, smtp servers bulk email, interspire email install, interspire servers, interspire php, interspire install, install interspire email, interspire software, install interspire email marketer, email server installed ubuntu, install interspire

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Ann Arbor, United States

Mã Dự Án: #1742390

Đã trao cho:

bdlancer09

Ready to start now.

$50 USD trong 1 ngày
(52 Đánh Giá)
4.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

neoconcepts

server professional

$150 USD trong 1 ngày
(130 Đánh Giá)
7.4
Topstar

check pm for details

$100 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8