Đã hoàn thành

INTEGRATE MENU FOR VISUAL FOXPRO USING TREEVIEW OBJECT

Create a PRG VISUAL FOXPRO9 for generate a menu using TREEVIEW OBJECT

The informations of how is to populate the menu are reading from some tables.

Must create a WIZARD for mantenece the tables

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, Visual Foxpro

Xem nhiều hơn: menu treeview foxpro, treeview menu foxpro, foxpro9 treeview menu, create menu treeview visual foxpro, visual foxpro treeview menu, visual foxpro create treeview menu, prg, foxpro menu treeview visual, menu treeview com visual foxpro, foxpro menu, treeview visual foxpro, php is object, visual, treeview, foxpro, treeview menu, create menu foxpro, menu foxpro, visual foxpro foxpro, php treeview, foxpro menu treeview, menu visual foxpro, create menu visual foxpro, foxpro visual foxpro, using foxpro php

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Ragusa, Italy

ID dự án: #1075228

Được trao cho:

stefanache

Buna ziua, Va rog sa consultati PMB-ul.

€700 EUR trong 15 ngày
(15 Đánh Giá)
4.8

5 freelancer đang chào giá trung bình €590 cho công việc này

rhomeu

I have experiences in developing visual foxpro projects using vfp6.0 - vfp9.0.

€600 EUR trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
5.1
pramodv

Hi, Please check pmb.

€500 EUR trong 30 ngày
(14 Nhận xét)
3.2
Macrod

got many years in fox pro development as well as some other languages, Id have to see all your requirements thanks

€800 EUR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dsasoftware

systems like

€350 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0