Đang Thực Hiện

iPad Admin login system

We need a simple login setup for an existing ipad app.

The system must allow users to create a login that is sent to us for verification.

Contact us for more details.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: login system ipad, app architecture ipad, system architecture, ipad app php, create ipad, ipad app login, system software architecture, php verification system, create simple login php, simple php login system, software verification, admin app, ipad app contact, simple admin system, php simple login, app admin, software ipad, ipad app create, create ipad app, ipad contact app, php create app ipad, ipad login simple, login create, create simple app ipad, ipad php

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) belfast, United Kingdom

Mã Dự Án: #1644271

Đã trao cho:

elinxtech

As discussed

$200 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

pundoravikas

Hello sir i can start this task right now for you..

$60 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.1
nipunsinghal

Interested in this project! Give me details.

$50 USD trong 2 ngày
(18 Đánh Giá)
4.0
atifanwar1

Hello Sir, Please check private message sir. Thank you.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0