Đang Thực Hiện

Jailbreak Data Scrape

Gather all historical data on applications for Jailbroken IPhone applications.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: jailbreak, data iphone php, jailbreak software, jailbroken iphone, historical data, data architecture, jailbreak iphone, jailbroken, iphone data php, data gather, data iphone, iphone jailbreak, iphone php applications, iphone applications php, iphone applications data

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Frederiksberg, Denmark

Mã Dự Án: #1028080

Đã trao cho:

SigmaVisual

We can help in your project, please check PMB and our ratings/reviews to get idea of our experience.

$400 USD trong 10 ngày
(244 Đánh Giá)
7.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $333 cho công việc này

$250 USD trong 2 ngày
(40 Đánh Giá)
6.1
softwarevamp

Hello, glad to help you!

$350 USD trong 3 ngày
(26 Đánh Giá)
5.1
tamrakar81

Hi, Please check PM . Thanks, T

$250 USD trong 5 ngày
(30 Đánh Giá)
5.0
panfreelancer

Please check PM. Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(20 Đánh Giá)
4.8
YashpalSingh123

.net/php experienced

$500 USD trong 5 ngày
(9 Đánh Giá)
4.6