Đã hoàn thành

Maintenance on Visual Studio .NET code

Được trao cho:

lempart

Already working for you within similar area.

€50 EUR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6

2 freelancer đang chào giá trung bình €50 cho công việc này

sureshdevi

I can maintain your visual studio .net code with ms access database. I can complete this work in 2 days. Thanks, Suresh

€50 EUR trong 2 ngày
(590 Nhận xét)
7.4