Đóng

Megavideo Zshare Streaming Script

Dự án này đã nhận được 2 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $40 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

I need script which will ,when I type in megavideo ID or Zshare adress ,generate XML config file with this content

<config>

&#8722;

<file>

[url removed, login to view]

</file>

<bufferlength>15</bufferlength>

<streamer>lighttpd</streamer>

<controlbar>over</controlbar>

<enablejs>true</enablejs>

<allowscriptaccess>always</allowscriptaccess>

<overstretch>false</overstretch>

<shownavigation>true</shownavigation>

<showicons>true</showicons>

<type>http</type>

</config>

Link inside must be self updating from megavideo ID or zshare adress

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online