Đã Đóng

NTTacplus web user manager

wanna a program for nttacplus2 to manage users online in the browser. this software is for providing VPN connection , but it doesn't have any online user panel or managing users online for admin.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: nttacplus web user manager, nttacplus web manager, nttacplus, online user nttacplus, nttacplus software, user vpn nttacplus, nttacplus web panel, web program manager, admin manager, web panel nttacplus, software nttacplus, vpn software, vpn manager, php user panel, vpn panel, vpn program, software vpn connection, php web admin panel, vpn admin panel, user panel, connection vpn, manager online, manager browser, connection manager, vpn web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1650033

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

HO5Z1M4gb

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0