Đã hoàn thành

oscommerce Shipping Module

I need a shipping module for osCommerce.

This module will add a preset amount for shipping based on the attributes chosen.

There is only one attribute - "Size"

There are 5 attribute options

Each of these options has its own shipping price.

Example:

Product 1 - Attribute Size = 1 - Shipping = $15

Product 2 - Attribute Size = 2 - Shipping = $20

Product 3 - Attribute Size = 3 - Shipping = $25

If product 1 is ordered as above with a quantity of 2, then the shipping would be $30

In the admin there must be a way to add a shipping price to the attribute within the attribute manager.

Kĩ năng: Dịch vụ trang web Amazon, MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Web Hosting, Quản lý website, Thử nghiệm trang web

Xem nhiều hơn: module in architecture, module architecture, architecture module, oscommerce shipping size, shipping module for, shipping software, oscommerce product attributes module, product attributes oscommerce quantity, software shipping, oscommerce price based quantity, oscommerce shipping module size, oscommerce product quantity, shipping module php, attribute manager, admin product attributes module oscommerce, quantity product attributes oscommerce, add product module, module manager, oscommerce quantity price, size price php module

Về Bên Thuê:
( 111 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #3704854

Được trao cho:

loyanich

See private message.

$50.15 USD trong 2 ngày
(327 Đánh Giá)
7.6

7 freelancer đang chào giá trung bình $144 cho công việc này

hoangvandungbk

See private message.

$150.45 USD trong 2 ngày
(319 Nhận xét)
7.1
tpokala

See private message.

$35.7 USD trong 2 ngày
(121 Nhận xét)
5.9
paulhutchnz

See private message.

$80.75 USD trong 2 ngày
(105 Nhận xét)
5.5
SarahJD

See private message.

$565.25 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
4.0
raskinlove

See private message.

$75.65 USD trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
2.7
akxdm

See private message.

$50.15 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.0