Đã Đóng

Ovulation Calendar

We would like to have an ovulation calendar on the website as the link below for our ovualtion test kit page. Also we would like this calculator to be used by our fans on Facebook.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: ovulation calendar, calculator architecture, architecture calculator, fans page software, php test facebook page, calendar link, architecture kit, software fans, calendar 2012, facebook calendar website, ovulation calculator, facebook software test, ovualtion, facebook calendar, page calendar, http facebook imagesorggalleryphp, ovulation, calculator facebook, www http youporncom, calendar php page, facebook calculator, www http, calendar software, ovualtion calendar

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Tabuk, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #1670062

6 freelancer đang chào giá trung bình $142 cho công việc này

kssoftphp

I can make this calculator

$200 USD trong 4 ngày
(85 Đánh Giá)
6.8
robindersingh

HI please see pm, regards,robin

$150 USD trong 5 ngày
(18 Đánh Giá)
4.9
priyajose123

Hi. See PM for details

$40 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
itprofsteam

Please read the PMB.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
GVW3B5s4l

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jennmiarrr

PLEASE SEE PM

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0