Đã Đóng

Pfsense Captive Portal Mysql , Mssql , Oracle, Postresql integration

2 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

ixwarrior

Hi, I have extended and integrated pfsense to work with external captive portal that uses local (MySQL) and RADIUS authentication. Please see PM for details. Thanks

$1500 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
3.2
YL17nKW5y

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0