Đã Đóng

php module for online booking website

I need some one make module bonus and reward point ( give some of % value booking to keep loyal customers) like reward point in [url removed, login to view] for the hotel script from [url removed, login to view] I need the module to add this promotion function to reward the online bookers.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: php module online booking, www booking com, website promotion script, php function for, module in architecture, module architecture, architecture module, online website promotion, php booking script, hotel script, hotel online booking, Hotel booking software , booking+website, php module function, http booking, http booking com, hotel online, online booking architecture, script booking online, php script hotel, online booking website php, hotel php, hotel script php, architecture online booking, booking software script php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #1657315

3 freelancer đang chào giá trung bình $223 cho công việc này

tonykim100

Hello sir! Please check PMB.

$200 USD trong 5 ngày
(113 Nhận xét)
6.1
Miarock

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$220 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ESTbk423Y

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0