Đã Hủy

PHP ONLINE TEXT TO AUDIO CONVERTER

Need to integrate and embed a text to mp3 or TTS (text-to-speach) converter in a website. Needs to be an Opencart extension.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

More details will be discussed.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: wiki online, text speech, text speach online, online wikipedia, tts, php wikipedia, opencart php, online integrate, audio convert text, php audio converter, embed audio, opencart index, speach, php opencart software, audio text mp3, speech text converter, software convert audio text, convert mp3 text, convert opencart, audio mp3, php embed mp3, convert php website opencart, online audio converter, audio converter, online htm php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tampa, United States

Mã Dự Án: #1726845

3 freelancer đang chào giá trung bình $188 cho công việc này

StratusWebDev

I'm sure I can help you with this.

$150 USD trong 4 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6
joyvoc

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$165 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
TAFi4z9T5

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0