Đã Hủy

PHP ONLINE TEXT TO AUDIO CONVERTER

Need to integrate and embed a text to mp3 or TTS (text-to-speach) converter in a website. Needs to be an Opencart extension.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

More details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: wiki online, text speech, text to speach online, online with audio, online text to speech, online wikipedia, tts, text to speach, php wikipedia, opencart php, mp3 to text, converter, online integrate, audio convert text, php audio converter, embed audio, opencart index, speach, http text, php opencart software, audio text mp3, speech text converter, convert mp3 text text mp3, software convert audio text, convert mp3 text

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tampa, United States

ID dự án: #1726845

3 freelancer đang chào giá trung bình $188 cho công việc này

StratusWebDev

I'm sure I can help you with this.

$150 USD trong 4 ngày
(5 Nhận xét)
2.6
joyvoc

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$165 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TAFi4z9T5

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0