Đang Thực Hiện

Place bid script on Yahoo Japan Auction

Hi,

I need an expertise to help me finish Yahoo Japan Auction to place bid from my site to using webservice.

You must have experience in Yahoo API, Nusoap(optional)

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: yahoo japan bid api, api yahoo auction bid, place bid script, place bid yahoo japan, nusoap yahoo japan auction, japan yahoo auction script, japan yahoo auction api, yahoo auction, yahoo api, place, php place, my bid, japan, place auction api, nusoap api, php nusoap api, yahoo api php, yahoo japan place bid, webservice api, japan php, yahoo auction api japan, script api, yahoo japan php, yahoo place, yahoo auction bid

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kathu, Thailand

Mã Dự Án: #1085273

Đã trao cho:

srinichal

I have already developed the script

$160 USD trong 4 ngày
(92 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

gurm88

Please check your PMB.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0