Đã Đóng

Presta shop module development

A skilled prestaShop developer needed to develop custom presta modules.

Succesfull candidate also should handle seo and configuration.

payment will be work and module based.

Kĩ năng: PHP, Prestashop, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: presta shop developer, prestashop seo, prestashop module, presta, module prestashop, develop a prestashop module, custom software development, custom prestashop modules, shop presta, develop shop, Custom module development, seo software development, prestashop custom module, custom php architecture, custom module, module development, prestashop configuration, software shop, prestashop php module, php custom module

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Cankaya, Turkey

ID dự án: #1048083

4 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

Msolutions7

Hi perfect prestashop module developer specialists.

$300 USD trong 10 ngày
(53 Nhận xét)
6.7
crmexpert25

Interested !

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.9
alejandro1980

I have 5 years experience working on differents companies programming web application in differents technology as php or java including Prestashop, I have knowledge in SEO too

$300 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ghoshkumarsamir

i can do it .

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0