Đang Thực Hiện

Private for lengoctan !!!

Hello lengoctan !

This project for lengoctan as discussed . Orther freelancer Don't bid here , thank you !

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: freelancer php software, freelancer architecture, private project freelancer, word template bid thank, freelancer private, freelancer private project, project bid templete freelancer, bid jobs freelancer, bid thank time

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) irving, United States

Mã Dự Án: #1720265

Đã trao cho:

lengoctan

Thank for remember me on new project !

$250 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0