Đang Thực Hiện

Private Project for Link Plus Offshore - Invoice & Calendar

This is a Private Project for Link Plus Offshore - invoice & Calendar addition for Photo Contract. Project is a fixed price for the additional invoicing and calendar work.

total budget is $1,[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: offshore software, offshore architecture, offshore work, php invoice, contract architecture, c plus, pending invoice, photo calendar, photo calendar php, calendar link, project architecture, budget calendar software, invoice software php, fixed price project, invoice project, calendar budget, invoicing software, invoicing project, calendar budget software, calendar 2012, link plus offshore, budget invoice php, software project contract, project software architecture, php contract project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) KIHEI, United States

Mã Dự Án: #1671223

Đã trao cho:

LinkPlusOffshore

Hello Graham, I am bidding as per discussion.

$1000 USD trong 35 ngày
(5 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $995 cho công việc này

carveguwahati

14 years experienced in this field

$990 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0