Đã Đóng

Private project

As we discussed. Please don't place your bid if you are not invited.

As we discussed. Please don't place your bid if you are not invited.

As we discussed. Please don't place your bid if you are not invited.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: discussed please, bid architecture project, php script project auction bid, project website bid, private bid request, web design project people bid, bag software project online bid, project online bid, 5000 programmer please post project receive bid instantly, discussed please proceed, project freelance bid moon, site shows project clients bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1602793

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

Kenyoninfotech1

PLEASE CHECK PMB

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0