Đã Đóng

Private project

As we discussed. Please don't place your bid if you are not invited.

As we discussed. Please don't place your bid if you are not invited.

As we discussed. Please don't place your bid if you are not invited.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: discussed please, bid architecture project, project website bid, private bid request, project online bid, discussed please proceed, project freelance bid moon

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1602793

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

Kenyoninfotech1

PLEASE CHECK PMB

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0