Đã Đóng

Product Registration Desktop Reminder

5 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

qtorixsystems

Hi Please see my PM Thanks Umer

$750 USD trong 2 ngày
(22 Đánh Giá)
6.2
teampo2

please check your PM.

$750 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
santana0809

Please check PM.

$750 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
omar4hasan

W R [url removed, login to view]

$750 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
idrsaf

I am professional developer and have experienced of this kind of projects also I am working as Software Developer in a reputable firm.

$1000 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0