Đang Thực Hiện

Project for iBear9090

Project to Update Server Software for ibear9090 , Software compile,software update , software development

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: ibear9090, compile php, software development project, project architecture, project software architecture, ajax update server click, project update calender, project update xls, sample letters project update, aspnet trigger update server, vtiger project update, godaddy time update server, php compile

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1741401

Đã trao cho:

lbear9090

Hi, Let's start. Thank you.

$200 USD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8