Đã Đóng

registrator for web-services

Required to write an automatic registrator for 10 web-services.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: php services, php web services, architecture services, automatic software, architecture web, web services php, services required php, php automatic registrator, post services web designer, computer services web template, reporting services web designer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1013102

4 freelancer đang chào giá trung bình $369 cho công việc này

sureshdevi

I can do this work. Thanks, Suresh

$300 USD trong 3 ngày
(714 Đánh Giá)
7.5
desigmbooms

Greetings from 2basetechnologies we are a webdesign and web development company We have a good team experienced more than 4 years working on DRUPAL, JOOMLA, CAKEPHP, WORDPRESS, PHP, HTML, CSS,JAVASCRIPT, AJAX, PH Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.9
YashpalSingh123

.net/php experienced

$500 USD trong 5 ngày
(9 Đánh Giá)
4.6
dynamiksystems

Pls check pmb.

$425 USD trong 6 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1