Đã hoàn thành

Small PHP4 to PHP5 conversion fix

This should be a simple project for any experienced PHP programmer.

We have an old server running PHP4 with a small program that uploads a file to the database.

We need to recreate the process to work effectively in a PHP5 environment.

Currently, the process works up until the last step.

Kĩ năng: MySQL, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: php4 php5 conversion, php5.0, small server, small project for php programmer, small program, small architecture, recreate simple, program small, fix database, small program program project, conversion program, database fix, project small database, small software program, small works, fix small php file, small simple program project, conversion file, simple small php project, programmer small, conversion software, architecture work small, programmer step step, small database work, small php work

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Souderton, United States

ID dự án: #1030134

Được trao cho:

ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(218 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sinisa

Hello, please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(96 Nhận xét)
6.2
doodboot

i can do it please check my portfolio in pm

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0