Đang Thực Hiện

special project for edu

as we discussed

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: projobsneeded, project rcrew discussed, project special, special project, inurl embedded project edu, movie special effects project, edu vhdl project, java project edu searchbyname

Về Bên Thuê:
( 93 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1058768

Đã trao cho:

edujoseg

Hi, i'm the guy perfect for this project

$200 USD trong 0 ngày
(22 Đánh Giá)
4.8