Đã Đóng

The Writer's List

I have an open source classified software. I need a programmer who has knowledge of PHP to modify my website.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: writer s, php writer software, architecture writer, writer architecture, modify open source software, php writer, modify list, modify website layout php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1641147

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

sriraj1233

I am ready to start your project.

$100 USD trong 3 ngày
(59 Đánh Giá)
5.3
WTl7W4A2e

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0