Đã Đóng

tools gian lận ruller gamezer

mình muốn viết 1 tools gian lận cho game bia . cụ thể là cái ruller trên bàn bia . nó sẽ chỉ cho mình các hướng đánh như video trên

[url removed, login to view]

tools giúp cho người chơi có thể đánh bia 1 cách dễ dàng

nó sẽ sử dụng trên website [url removed, login to view]

ngoài ra có chức năng add key để có thể sử dụng .

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6137794

3 freelancer chào giá trung bình$72 cho công việc này

papiol

For More Discuss S.k.y.p.e I.d {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ papiol05 }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
oplo05

I have a big team, I can able to complete your project in 5 day I have a big team, I can able to complete your project in 5 day

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
luckiteam

spam........................................................................................................

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0