Đã Đóng

Trixbox freepbx nway calling

I have my trix box configured and I want to implement nway calling..

Details at below url

http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+n-way+call+HOWTO

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: nway trixbox, nway calling, asterisk freepbx call, freepbx call, voip architecture, trix box, trixbox freepbx, call calling, voip box asterisk, calling voip, howto software, voip freepbx, voip calling software, calling php, calling software, php trixbox call, trix, php call url, box voip, asterisk trixbox freepbx, voip call php, VOIP calling, trixbox howto, trixbox asterisk, php freepbx

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sattur, India

ID dự án: #1040248

4 freelancer đang chào giá trung bình $213 cho công việc này

nasirbest

I can do that

$150 USD trong 2 ngày
(29 Nhận xét)
5.9
khanali

Check PMB for details

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
haonseis

Expert in Trixbox / Asterisk, I can certainly help you on your configuration. All the best, Noah Seis [login to view URL]

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
droancea

hi. I can help you

$200 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0