Đã Đóng

Tvstream script modification

Hi, I Need a function for '[url removed, login to view] script' that connects the "Broken video checker" with the "Auto embed plugin so that the the 'Auto embed plugin' automatically embeds the broken episodes found by the 'Broken video checker' ie. making the entire process automatic.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: tvstreamscript, tvstream script, broken video, tvstreamscript auto, video modification, script modification php, automatic script, auto script php, php video script modification, script php auto, script embed, automatic software, tvstreamscript auto embed, tvstreamscript auto embeds, embed script, script tvstreamscript, tvstreamscript plugin, tvstreamscript broken, embed php script, checker video, broken video checker, software script architecture, script making software, php video embed script, php script modification

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Järna, Sweden

ID dự án: #1024143

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

YashpalSingh123

.net/C#/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.6