Đang Thực Hiện

Video Player Scripting project for BuraqTech

Project as described previously with BuraqTech in the attached file with specifications.

1- migrate to Joomla 2.5 test and try old JS and modify if necessary

2- add google API

3- editable subtitle box

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: js for, video subtitle, subtitle, google scripting, buraqtech, add subtitle to video, video test, add migrate, video player project php, editable test, video player project, migrate project php, project architecture, player api, project player php, google video, test video, player software, google video player, video player subtitle, subtitle video, modify flash player video, subtitle player, modify video php, video file google

Về Bên Thuê:
( 58 nhận xét ) Versailles, France

ID dự án: #1622559

2 freelancer đang chào giá trung bình $433 cho công việc này

buraqtech

Check your PMB for details!!!

$465 USD trong 18 ngày
(88 Nhận xét)
7.9
Oweninfotech10

please check pmb

$400 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0