Đã Đóng

Virtual POS entegration

I need virtual POS api entegration to my website

very easy process.

please give offer but not much !!!!

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: website pos, pos, POS software, php pos, api pos, entegration, need virtual, software pos, pos php, virtual software, pos website, easy website cloner, easy website database form, designed website need end help, website need password user, coldfusion website need help, website need video, basic easy website, commerce website need copy

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Antalya, Turkey

ID dự án: #1645958

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

N6Ab9BL1v

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0