Đã Đóng

Virtuemart component

Need someone who will transfer/port already done and working Virtuemart 1.x custom component to Virtuemart 2.x or rewrite it that works for virtuemart 2.x.

All for Joomla 2.5.x.

We require 30 days warranty for bug fixes. Source code must be commented.

Plugin must have short instruction.

.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, Virtuemart

Xem nhiều hơn: component plugin, component works, transfer plugin, custom plugin virtuemart, port already, component php bug joomla, transfer virtuemart joomla, transfer joomla virtuemart, virtuemart custom code, custom php architecture, source code component, component custom virtuemart, joomla virtuemart plugin, plugin custom component joomla, joomla custom component rewrite, joomla port plugin, joomla plugin working, warranty joomla, custom component, component source code joomla, joomla custom plugin, architecture works, fixes virtuemart, source code commented, port joomla

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia

ID dự án: #1698514

6 freelancer đang chào giá trung bình $197 cho công việc này

sat12

Please see PMB

$100 USD trong 3 ngày
(117 Nhận xét)
5.8
unorina

VM2 specialist is here, ready to work.

$250 USD trong 5 ngày
(15 Nhận xét)
4.9
vinnpro

Hi, Please provide me this opportunity... I am a virtuemart expert. Please see my reviews of projects I have done in virtuemart.

$250 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
4.6
Kylewert

PLEASE CHECK PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
eurfgtechno

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$180 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MFx1kET69

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0